Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
V košíku máte 0 0 položek
Máte prázdný košík.

Zapojení elektroinstalace v koupelnách

Při vytváření elektrických instalací v koupelnách, sprchových koutech a podobných prostorách je nutné respektovat celý soubor norem ČSN 33 2000 se zvláštním zřetelem na ČSN 33 2000-7-701, která přesně definuje odlišnosti od elektrických instalací v ostatních částech domu nebo bytu.

Vzhledem k vysokému riziku úrazu elektrickým proudem při dotyku mokrého povrchu těla především s kovovými částmi různých ZásuvkyOKzařizovacích předmětů, na nichž se může objevit nebezpečné dotykové napětí, je nutné věnovat maximální pozornost zabezpečení před možností vzniku takovéto situace. Základním opatřením pro ochranu je uvedení všech nosičů možného nebezpečného dotykového napětí na stejný elektrický potenciál, kterým je přibližně potenciál země. Je to tak zvaná ochrana pospojováním, kdy se k ochrannému obvodu připojí všechny kovové části v koupelně, na které se může, například při nějaké závadě na elektrické instalaci, objevit nebezpečné dotykové napětí. Tak je nutné předepsaným způsobem spolehlivě propojit kovové vany, kovové součásti sprchových koutů, kovová vodovodní potrubí, potrubí ústředního vytápění, vzduchotechniky nebo chlazení, přístupné kovové stavební prvky (za ně ale nejsou považovány kovové zárubně a rámy oken) a případné další vodivé předměty, na kterých by se mohl objevit nebezpečný elektrický potenciál. V jednodušších případech k vodivému pospojování obvykle postačí vodič o průřezu 2,5 mm2, není-li chráněn před mechanickým poškozením, musí být o průřezu alespoň 4 mm2.

Podle stupně nebezpečnosti, jsou rizikové prostory rozděleny do zón, jejichž přesná specifikace je v ČSN 33 2000-7-701 pro koupelny a sprchové kouty:

  • zóna 0 – vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany,
  • zóna 1 – do výšky 2,25 m nad podlahou od horního okraje vany,
  • zóna 2 – ve vzdálenosti do 0,6 m od vany a do výšky 2,25 m,
  • zóna 3 – do vzdáleností 2,4 m od zóny 2 a do výšky 2,25 m nad podlahou.
    
    
RDPP-099B RDPP-099C
Vodorovné uspořádání zón s vanou Vodorovné uspořádání zón s pevnou příčkou
   
RDPP-099A RDPP-100A
Výškové uspořádání zón v koupelně Umývací prostor (umyvadlo)

Pro každý konkrétní případ je nutné, aby zařazení jednotlivých částí koupelen a umývacích prostorů do jednotlivých zón, a tedy i pro vhodnost umístění potřebných elektrických zařízení, posoudil kvalifikovaný pracovník (projektant, elektromontér) s platným ověřením odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Jinak hrozí nebezpečí vytvoření i velice zásadních chyb (nesprávně použité přístroje, nesprávná ochrana apod.), které by mohly způsobit dokonce i smrtelný úraz elektrickým proudem.

Za vhodná elektrická zařízení, použitelná pro montáž do definovaných zón a umývacích prostorů je ale možné považovat i různé koupelnové skříňky vybavené svítidly, pokud jsou průvodní dokumentací deklarovány pro takovýto způsob užití, v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb. Současně musí být připojeny přes proudový chránič pro ochranu osob, tedy s vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA, v závislosti na zóně umístění.

Zdroje informací:

infobydleni.cz: http://www.infobydleni.cz/news/elektroinstalace-4-elektricke-rozvody-v-koupelne/

elektro.tzb-info.cz: informace o elektroinstalaci v koupelnách.

bajty.info: elektroinstalace v prostorách s vanou nebo sprchou